PMEG 2024

38.2.5. AR

AR = “tuto aŭ kolekto de multaj samspecaj aferoj”. Tio, kio staras antaŭ AR, ĉiam montras, el kiaj aferoj konsistas la tuto.

AR povas montri tuton de pluraj kunapartenantaj aferoj:

 • verko verkaro = ĉiuj verkoj de unu aŭtoro

 • estro estraro = elektita grupo de estroj de unu organizo

 • arbo arbaro = loko kun multaj kune kreskantaj arboj

 • haro hararo = ĉiuj haroj sur ies kapo

 • tendo tendaro = grupo de tendoj uzata kiel provizora loĝejo

 • ŝafo ŝafaro = ĉiuj ŝafoj de unu posedanto aŭ en unu loko

 • manĝilo manĝilaro = ĉiuj diversaj manĝiloj de unu hejmo, tablo aŭ posedanto

 • meblo meblaro = ĉiuj mebloj de unu unu ĉambro, apartamento aŭ domo

 • membro membraro = ĉiuj membroj de ekz. klubo

 • altaj montoj altmontaro = masivo aŭ ĉeno de altaj montoj

AR povas montri ion, kio konsistas ĉefe el pluraj samspecaj aferoj, sed ne nur el tio:

 • vorto vortaro = libro kun listo de vortoj kaj klarigoj pri ili

 • kanto kantaro = libro kun kolekto de kantoj

 • horo horaro = tabelo de horoj, en kiuj okazas io speciala

 • demando demandaro = listo de respondendaj demandoj

 • ŝtupeto ŝtupetaro = grimpilo el du stangoj kun multaj ŝtupetoj (= eskalo)

 • vagono vagonaro = vico de kunigitaj vagonoj tirata de lokomotivo (= trajno)

Iafoje AR montras ĉiujn en la mondo, aŭ ĉiujn en unu regiono:

 • homo homaro = ĉiuj homoj en la mondo, la tuta homa gento

 • gazeto gazetaro = ĉiuj gazetoj en unu regiono

Ordinara radiko «

 • aro = grupo, kolekto, grego k.s.

 • arigi = meti en grupon, kolekti

 • ara = grupa

 • granda aro grandare = en granda aro