PMEG 2024

39.1.34. T

“Muzika intervalo”. Uzata ĉe nombraj vortetoj por fari nomojn de muzikaj intervaloj: du duto = “sekundo”, tri trito = “tercio”, kvar kvarto, kvin kvinto, ses sesto = “seksto”, sep septo = “septimo”, ok okto = “oktavo”, naŭ naŭto = “naŭno” k.t.p. Per T oni povas krei nomojn por ĉiaj ajn ekstremaj intervaloj, kiuj apenaŭ havas aliajn nomojn: dekto, dekunuto, dekduto, dektrito k.t.p. Komparu kun OL kaj TET.