XHTML - Etendebla Hiperteksta Marklingvo

5. XHTML-atributoj

Jen sekvos prezento de la eblaj atributoj de la diversaj elementoj de strikta XHTML. Ne menciiĝos la aldonaj atributoj, kiuj eblas en la transira kaj la kadrara versioj.

Atributo ĉiam havas la formon nomo = “valoro” (povas esti duoblaj aŭ unuoblaj citiloj: “...”‘...’). La valoroj de atributoj povas esti diversspecaj. Ĉi-poste ĉiuj atributoj aperas kun posta intercitila indiko pri la eblaj valoroj. Tutmajusklaj indikoj kiel ekz. “SIGNOVICO” havas specialajn signifojn, kiuj estas klarigitaj fine de tiu ĉi paĝo.

Kelkaj atributoj estas devigaj. Tio signifas, ke oni devas inkluzivi tian atributon kun ia valoro. En kelkaj okazoj la elemento estus tute sensenca sen la deviga atributo.

Kelkaj atributoj estas fiksitaj. La valoro de tia atributo ne estas elektebla. Se oni enskribas tian atributon, oni devas uzi la indikitan fiksitan valoron. Se oni ĝin ne enskribas, la fiksita valoro tamen validas. Fiksita estas ekz. la atributo xmlns de la ĉefelemento html. Kvankam la kodo restas valida kaj tute samsignifa ankaŭ sen xmlns-atributo, estas rekomendinde tamen inkluzivi xmlns-atributon en ĉiu paĝo.

Elementoj kun nur bazaj atributoj «

Jen elementoj, kiuj povas havi nur la bazajn atributojn:

abbr, acronym, address, b, big, caption, cite, code, dd, dfn, div, dl, dt, em, fieldset, h1, h2, h3, h4, h5, h6, i, kbd, li, ol, p, samp, small, span, strong, sub, sup, tt, ul, var

Bazaj atributoj «

Jen grupo de bazaj atributoj, kiujn povas havi preskaŭ ĉiuj elementoj:

class= “SIGNOVICO
id= “IDENTO
style= “STILFOLIO
title= “TEKSTO
dir
 • = “ltr”
 • = “rtl”
xml:lang= “LINGVOKODO
lang= “LINGVOKODO
onclick= “PROGRAMETO
ondblclick= “PROGRAMETO
onmousedown= “PROGRAMETO
onmouseup= “PROGRAMETO
onmouseover= “PROGRAMETO
onmousemove= “PROGRAMETO
onmouseout= “PROGRAMETO
onkeypress= “PROGRAMETO
onkeydown= “PROGRAMETO
onkeyup= “PROGRAMETO

Aliaj elementoj kaj iliaj atributoj

Jen elementoj, kiuj povas havi diversajn atributojn:

a, area, base, bdo, blockquote, body, br, button, col, colgroup, del, form, head, hr, html, img, input, ins, label, legend, link, map, meta, object, optgroup, option, param, pre, q, script, select, style, table, tbody, td, textarea, tfoot, th thead, tr

Vidu la ĉi-postajn tabelojn por detaloj.

a «

La bazaj atributoj +
accesskey = “SIGNO
charset = “SIGNARO
coords = “KOORDINATOJ
href = “RETADRESO
hreflang = “LINGVOKODO
name = “NOMO
rel
 • = “alternate”
 • = “stylesheet”
 • = “start”
 • = “next”
 • = “prev”
 • = “contents”
 • = “index”
 • = “glossary”
 • = “copyright”
 • = “chapter”
 • = “section”
 • = “subsection”
 • = “appendix”
 • = “help”
 • = “bookmark”
rev
 • = “alternate”
 • = “stylesheet”
 • = “start”
 • = “next”
 • = “prev”
 • = “contents”
 • = “index”
 • = “glossary”
 • = “copyright”
 • = “chapter”
 • = “section”
 • = “subsection”
 • = “appendix”
 • = “help”
 • = “bookmark”
shape
 • = “default”
 • = “rect”
 • = “circle”
 • = “poly”
tabindex = “NOMBRO
type = “ENHAVOSPECO
onblur = “PROGRAMETO
onfocus = “PROGRAMETO

area «

La bazaj atributoj +
alt = “TEKSTO” Deviga atributo!
accesskey = “SIGNO
coords = “KOORDINATOJ
href = “RETADRESO
nohref = “nohref”
shape
 • = “default”
 • = “rect”
 • = “circle”
 • = “poly”
tabindex = “NOMBRO
onblur = “PROGRAMETO
onfocus = “PROGRAMETO

base «

href = “RETADRESO

bdo «

La bazaj atributoj, sed dir estas deviga

blockquote «

La bazaj atributoj +
cite = “RETADRESO

body «

La bazaj atributoj +
onload = “PROGRAMETO
onunload = “PROGRAMETO

br «

class = “SIGNOVICO
id = “IDENTO
style = “STILFOLIO
title = “TEKSTO

button «

La bazaj atributoj +
accesskey = “SIGNO
disabled = “disabled”
name = “SIGNOVICO
tabindex = “NOMBRO
type
 • = “button”
 • = “submit”
 • = “reset”
value = “SIGNOVICO
onblur = “PROGRAMETO
onfocus = “PROGRAMETO

col «

La bazaj atributoj +
align
 • = “left”
 • = “center”
 • = “right”
 • = “justify”
 • = “SIGNO
char = “SIGNO
charoff = “LONGO
span = “NOMBRO
valign
 • = “top”
 • = “middle”
 • = “bottom”
 • = “baseline”
width

colgroup «

La bazaj atributoj +
align
 • = “left”
 • = “center”
 • = “right”
 • = “justify”
 • = “SIGNO
char = “SIGNO
charoff = “LONGO
span = “NOMBRO
valign
 • = “top”
 • = “middle”
 • = “bottom”
 • = “baseline”
width

del «

La bazaj atributoj +
cite = “RETADRESO
datetime = “DATO-HORO

form «

La bazaj atributoj +
action = “RETADRESO” Deviga atributo!
accept = “ENHAVOSPECOJ
accept-charset = “SIGNAROJ
enctype = “ENHAVOSPECO
method
 • = “get”
 • = “post”
onreset = “PROGRAMETO
onsubmit = “PROGRAMETO

head «

dir
 • = “ltr”
 • = “rtl”
xml:lang = “LINGVOKODO
lang = “LINGVOKODO
profile = “RETADRESO

hr «

Ĉiuj bazaj atributoj krom dir, xml:lang kaj lang

html «

dir
 • = “ltr”
 • = “rtl”
xml:lang = “LINGVOKODO
lang = “LINGVOKODO
xmlns = “http://www.w3.org/1999/xhtml” Fiksita neŝanĝebla valoro!

img «

La bazaj atributoj +
alt = “TEKSTO” Deviga atributo!
src = “RETADRESO” Deviga atributo!
height = “LONGO
ismap = “ismap”
longdesc = “RETADRESO
usemap = “RETADRESO
width = “LONGO

input «

La bazaj atributoj +
accept = “ENHAVOSPECOJ
accesskey = “SIGNO
alt = “SIGNOVICO
checked = “checked”
disabled = “disabled”
maxlength = “NOMBRO
name = “SIGNOVICO
readonly = “readonly”
size = “SIGNOVICO
src = “RETADRESO
tabindex = “NOMBRO
type
 • = “text”
 • = “password”
 • = “checkbox”
 • = “radio”
 • = “submit”
 • = “reset”
 • = “file”
 • = “hidden”
 • = “image”
 • = “button”
usemap = “RETADRESO
value = “SIGNOVICO
onblur = “PROGRAMETO
onchange = “PROGRAMETO
onfocus = “PROGRAMETO
onselect = “PROGRAMETO

ins «

La bazaj atributoj +
cite = “RETADRESO
datetime = “DATO-HORO

label «

La bazaj atributoj +
accesskey = “SIGNO
for = “IDENTOREFERENCO
onblur = “PROGRAMETO
onfocus = “PROGRAMETO

legend «

La bazaj atributoj +
accesskey = “SIGNO

link «

La bazaj atributoj +
charset = “SIGNARO
href = “RETADRESO
hreflang = “LINGVOKODO
media
 • = “screen”
 • = “tty”
 • = “tv”
 • = “projection”
 • = “handheld”
 • = “print”
 • = “braille”
 • = “aural”
 • = “all”
rel
 • = “alternate”
 • = “stylesheet”
 • = “start”
 • = “next”
 • = “prev”
 • = “contents”
 • = “index”
 • = “glossary”
 • = “copyright”
 • = “chapter”
 • = “section”
 • = “subsection”
 • = “appendix”
 • = “help”
 • = “bookmark”
rev
 • = “alternate”
 • = “stylesheet”
 • = “start”
 • = “next”
 • = “prev”
 • = “contents”
 • = “index”
 • = “glossary”
 • = “copyright”
 • = “chapter”
 • = “section”
 • = “subsection”
 • = “appendix”
 • = “help”
 • = “bookmark”
type = “ENHAVOSPECO

map «

La bazaj atributoj, sed id estas deviga +
name = “NOMO

meta «

dir
 • = “ltr”
 • = “rtl”
xml:lang = “LINGVOKODO
lang = “LINGVOKODO
content = “SIGNOVICO” Deviga atributo!
http-equiv = “SIGNOVICO
name = “SIGNOVICO
scheme = “SIGNOVICO

object «

La bazaj atributoj +
archive = “RETADRESOJ
classid = “RETADRESO
codebase = “RETADRESO
codetype = “ENHAVOSPECO
data = “RETADRESO
declare = “declare”
height = “LONGO
name = “NOMO
standby = “TEKSTO
tabindex = “NOMBRO
type = “ENHAVOSPECO
usemap = “RETADRESO
width = “LONGO

optgroup «

La bazaj atributoj +
label = “TEKSTO” Deviga atributo!
disabled = “disabled”

option «

La bazaj atributoj +
disabled = “disabled”
label = “TEKSTO
selected = “selected”
value = “SIGNOVICO

param «

id = “IDENTO
name = “SIGNOVICO
type = “ENHAVOSPECO
value = “SIGNOVICO
valuetype
 • = “dat”
 • = “ref”
 • = “object”

pre «

La bazaj atributoj +
xml:space = “preserve” Fiksita neŝanĝebla valoro!

q «

La bazaj atributoj +
cite = “RETADRESO

script «

type = “ENHAVOSPECO” (ekz. “text/javascript”) Deviga atributo!
charset = “SIGNARO
defer = “defer”
src = “RETADRESO
xml:space = “preserve” Fiksita neŝanĝebla valoro!

select «

La bazaj atributoj +
disabled = “disabled”
multiple = “multiple”
name = “SIGNOVICO
size = “NOMBRO
tabindex = “NOMBRO
onblur = “PROGRAMETO
onchange = “PROGRAMETO
onfocus = “PROGRAMETO

style «

dir
 • = “ltr”
 • = “rtl”
xml:lang = “LINGVOKODO
lang = “LINGVOKODO
type = “ENHAVOSPECO” (ekz. “text/css”) Deviga atributo!
media
 • = “screen”
 • = “tty”
 • = “tv”
 • = “projection”
 • = “handheld”
 • = “print”
 • = “braille”
 • = “aural”
 • = “all”
title = “TEKSTO
xml:space = “preserve” Fiksita neŝanĝebla valoro!

table «

La bazaj atributoj +
border = “NOMBRO” (da bilderoj)
cellpadding = “LONGO
cellspacing = “LONGO
frame
 • = “void”
 • = “above”
 • = “below”
 • = “hsides”
 • = “lhs”
 • = “rhs”
 • = “vsides”
 • = “box”
 • = “border”
summary = “TEKSTO
width = “LONGO

tbody «

La bazaj atributoj +
align
 • = “left”
 • = “center”
 • = “right”
 • = “justify”
 • = “SIGNO
char = “SIGNARO
charoff = “LONGO
valign
 • = “top”
 • = “middle”
 • = “bottom”
 • = “baseline”

td «

La bazaj atributoj +
abbr = “TEKSTO
align
 • = “left”
 • = “center”
 • = “right”
 • = “justify”
 • = “SIGNO
axis = “SIGNOVICO
char = “SIGNO
charoff = “LONGO
colspan = “NOMBRO
headers = “IDENTOREFERENCOJ
rowspan = “NOMBRO
scope
 • = “row”
 • = “col”
 • = “rowgroup”
 • = “colgroup”
valign
 • = “top”
 • = “middle”
 • = “bottom”
 • = “baseline”

textarea «

La bazaj atributoj +
cols = “NOMBRO” Deviga atributo!
rows = “NOMBRO” Deviga atributo!
accesskey = “SIGNO
disabled = “disabled”
name = “SIGNOVICO
readonly = “readonly”
tabindex = “NOMBRO
onblur = “PROGRAMETO
onchange = “PROGRAMETO
onfocus = “PROGRAMETO
onselect = “PROGRAMETO

tfoot «

La bazaj atributoj +
align
 • = “left”
 • = “center”
 • = “right”
 • = “justify”
 • = “SIGNO
char = “SIGNO
charoff = “LONGO
valign
 • = “top”
 • = “middle”
 • = “bottom”
 • = “baseline”

th «

La bazaj atributoj +
abbr = “TEKSTO
align
 • = “left”
 • = “center”
 • = “right”
 • = “justify”
 • = “SIGNO
axis = “SIGNOVICO
char = “SIGNO
charoff = “LONGO
colspan = “NOMBRO
headers = “IDENTOREFERENCO
rowspan = “NOMBRO
scope
 • = “row”
 • = “col”
 • = “rowgroup”
 • = “colgroup”
valign
 • = “top”
 • = “middle”
 • = “bottom”
 • = “baseline”

thead «

La bazaj atributoj +
align
 • = “left”
 • = “center”
 • = “right”
 • = “justify”
 • = “SIGNO
char = “SIGNO
charoff = “LONGO
valign
 • = “top”
 • = “middle”
 • = “bottom”
 • = “baseline”

tr «

La bazaj atributoj +
align
 • = “left”
 • = “center”
 • = “right”
 • = “justify”
 • = “SIGNO
char = “SIGNO
charoff = “LONGO
valign
 • = “top”
 • = “middle”
 • = “bottom”
 • = “baseline”

Klarigoj pri valorspecoj

 • SIGNOVICO (“CDATA”) = vico de Unikodaj signoj
 • TEKSTO = SIGNOVICO, kiu konsistigas home legeblan tekston
 • SIGNO = unu sola Unikoda signo
 • IDENTO = komenca litero (A-Z, a-z) sekvata de ajna nombro de literoj, ciferoj (0-9), ligostrekoj (“-”), substrekoj (“_”), dupunktoj (“:”) kaj punktoj (“.”) - konsistigas identigilon unikan en la dokumento
 • NOMO = la samaj reguloj kiel por IDENTO, sed NOMO ne necese estas unika
 • IDENTOREFERENCO = referenco al IDENTO en la sama dokumento
 • IDENTOREFERENCOJ = listo de IDENTOREFERENCO-j kun dividaj spacetoj
 • NOMBRO = unu au pli da ciferoj (0-9)
 • LONGO = entjero (senfrakcia nombro, ekz. “10”) aŭ procentaĵo (nombro + %-signo, ekz. “10%”) - esprimas la longon de io - per nombro de bilderoj aŭ relative al io
 • RELATIVO = NOMBRO + asterisko (*) - esprimas longon kiel oblon de alia longo
 • KOORDINATOJ = listo de LONGO-j kun dividaj komoj - esprimas pozicion kaj formon
 • RETADRESO (“URI”) = retadreso kiel difinita en “Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax” de T. Berners-Lee, R. Fielding, L. Masinter, Aŭgusto 1998
 • RETADRESOJ (“URI-list”) = listo de retadresoj (apartigitaj per spacetoj)
 • SIGNARO = nomo de signa kodprezento - devas esti iu el la identigiloj en la registrejo de IANA
 • SIGNAROJ = listo de SIGNARO-j kun dividaj spacetoj
 • LINGVOKODO = lingvoindiko per kodo laŭ la normo [RFC1766]
 • ENHAVOSPECO = indiko pri enhavospeco laŭ MIME
 • ENHAVOSPECOJ = listo de ENHAVOSPECO-j kun dividaj komoj
 • DATO-HORO = indiko de dato kaj horo laŭ la skemo “2000-12-31T23:45:30Z” = kvarcifera jaro + ducifera monato + ducifera tago + la litero “T” + ducifera horindiko + “:” + ducifera minutindiko + “:” + horzonindiko (aŭ “Z” = UTC [kunordigita universala tempo], aŭ “+hh:mm” [horo kaj minutoj post UTC], aŭ “-hh:mm” [horo kaj minutoj antaŭ UTC])
 • PROGRAMETO = kodo en programeta lingvo, ekz. Javaskripto aŭ VBSkripto
 • STILFOLIO = stilaj instrukcioj per stilfolia lingvo, ekz. Kaskadaj Stilfolioj (CSS)