XHTML - Etendebla Hiperteksta Marklingvo

4. XHTML-elementoj

Jen tabela prezento de ĉiuj elementoj de XHTML ordigitaj laŭ temgrupoj. Rimarku, ke multaj elementoj ĝuste funkcias nur se oni kompletigas ilin per atributoj kun necesaj informoj (ekz. <a>-elemento ne havas sencon sen href-atributo aŭ id-atributo). La sekva paĝo enhavas klarigojn pri la atributoj de strikta XHTML. Ĉe ĉiu elemento de strikta XHTML aperas en la ĉi-suba tabelo ligo al la koncernaj klarigoj pri atributoj (se entute la elemento povas havi atributoj). Ne aperas klarigoj pri atributoj de elementoj, kiuj mankas en strikta XHTML.

 • DTD S = Strikta XHTML
 • DTD T = Transira XHTML
 • DTD K = Kadrara XHTML
 • DTD B = XHTML Baza
 • DTD B! = Esenca elemento de XHTML Baza (unu el tiuj elementoj, kiuj ĉiam devas troviĝi en ĉiu ajn iam aperonta membro de la “XHTML-a familio”)
Elementoj Signifoj DTD Blokeco Atributoj Noto
Ĝeneralaj elementoj
<html> ... </html> (X)HTML-dokumento S T K B! - ?  
kapo de la dokumento S T K B! - ?  
<title> ... </title> titolo de la dokumento S T K B! - -  
<body> ... </body> korpo de la dokumento S T K B! - ?  
<meta /> meta-informo S T K B - - Noto
<style> ... </style> stilindikoj S T K - ? Noto
Tekstaj elementoj
<h1> ... </h1> titolo: 1-a nivelo S T K B! bloka ?  
<h2> ... </h2> titolo: 2-a nivelo S T K B! bloka ?  
<h3> ... </h3> titolo: 3-a nivelo S T K B! bloka ?  
<h4> ... </h4> titolo: 4-a nivelo S T K B! bloka ?  
<h5> ... </h5> titolo: 5-a nivelo S T K B! bloka ?  
<h6> ... </h6> titolo: 6-a nivelo S T K B! bloka ?  
<p> ... </p> alineo S T K B! bloka ?  
<br /> linirompo S T K B! - ?  
<div> ... </div> bloka sekcio S T K B! bloka ?  
<span> ... </span> enlinia sekcio S T K B! nebloka ?  
<em> ... </em> emfazita teksto S T K B! nebloka ?  
<strong> ... </strong> grava teksto S T K B! nebloka ?  
<abbr> ... </abbr> mallongigo S T K B! nebloka ?  
<acronym> ... </acronym> akronimo S T K B! nebloka ?  
<address> ... </address> adreso S T K B! bloka ?  
<blockquote> ... </blockquote> longa bloka citaĵo S T K B! bloka ?  
<q> ... </q> mallonga citaĵo S T K B! nebloka ?  
<cite> ... </cite> referenco al verko/fonto S T K B! nebloka ?  
<pre> ... </pre> fiksformata teksto S T K B! bloka ?  
<code> ... </code> komputila kodo S T K B! nebloka ?  
<dfn> ... </dfn> difino S T K B! nebloka ?  
<kbd> ... </kbd> teksto enmetota de uzanto S T K B! nebloka ?  
<samp> ... </samp> specimeno de programeligo S T K B! nebloka ?  
<var> ... </var> variablo/programargumento S T K B! nebloka ?  
<del> ... </del> forigita parto S T K bloka/nebloka ? Noto
<ins> ... </ins> enmetita parto S T K bloka/nebloka ? Noto
Listaj elementoj
<ul> ... </ul> sennumera listo S T K B! bloka ?  
<ol> ... </ol> numera listo S T K B! bloka ?  
<li> ... </li> listero S T K B! bloka ?  
<dl> ... </dl> listo de difinoj S T K B! bloka ?  
<dt> ... </dt> difinata termino (en difinolisto) S T K B! bloka ?  
<dd> ... </dd> difino (en difinolisto) S T K B! bloka ?  
<dir> ... </dir> plurkolumna kataloglisto T K bloka Noto
unukolumna menulisto T K bloka Noto
Tabelaj elementoj
<table> ... </table> tabelo S T K B bloka ?  
<caption> ... </caption> tabeltitolo S T K B - ?  
<tr> ... </tr> tabelvico S T K B - ?  
<th> ... </th> titola tabelĉelo S T K B - ?  
<td> ... </td> datuma tabelĉelo S T K B - ?  
<tbody> ... </tbody> tabelkorpo S T K - ?  
<thead> ... </thead> tabelkapo (fiksita) S T K - ?  
<tfoot> ... </tfoot> tabelpiedo (fiksita) S T K - ?  
<colgroup> ... </colgroup> grupo de tabelkolumnoj S T K - ?  
<col /> tenilo de kolumnaj atributoj S T K - ?  
Prezentaj elementoj
<big> ... </big> granda teksto S T K nebloka ?  
<small> ... </small> malgranda teksto S T K nebloka ?  
<b> ... </b> grasa teksto S T K nebloka ?  
<i> ... </i> kursiva teksto S T K nebloka ?  
<tt> ... </tt> teletajpila (egallarĝa) teksto S T K nebloka ?  
<sup> ... </sup> supra indico S T K nebloka ?  
<sub> ... </sub> suba indico S T K nebloka ?  
<bdo> ... </bdo> escepto de tekstodirekto S T K nebloka ? Noto
<hr /> horizontala streko S T K bloka ?  
<center> ... </center> centrigita sekcio T K bloka Noto
<u> ... </u> substrekita teksto T K nebloka Noto
<s> ... </s> trastrekita teksto T K nebloka Noto
<strike> ... </strike> trastrekita teksto T K nebloka Noto
<font> ... </font> teksto kun difinita tiparo T K nebloka Noto
<basefont /> implicita tiparo T K - Noto
Dokumentorilataj elementoj
<a> ... </a> ankro de ligilo S T K B! nebloka ?  
referenco al eksteraĵo S T K B - ? Noto
<base /> implicita baza adreso S T K B - ?  
Objektaj elementoj
<object> ... </object> endokumentigita objekto S T K nebloka ?  
<param /> parametro de objekto S T K - ?  
<applet> ... </applet> Javoprogramo T K nebloka Noto
Bildaj elementoj
<img /> bildo S T K B nebloka ?  
<map> ... </map> bildomapo S T K - ?  
<area /> areo ene de bildomapo S T K - ?  
Kadraj elementoj
<frameset> ... </frameset> kadraro K -  
<frame /> kadro K -  
<iframe> ... </iframe> interna kadro T K nebloka  
<noframes> ... </noframes> senkadra alternativo K bloka  
Formularaj elementoj
<form> ... </form> formularo S T K B bloka ?  
<input /> enmeto/regilo S T K B nebloka ?  
<label> ... </label> etikedo S T K B nebloka ?  
<select> ... </select> elektolisto S T K B nebloka ?  
<option> ... </option> elektolistero S T K B nebloka ?  
<textarea> ... </textarea> tekstareo S T K B nebloka ?  
<button> ... </button> butono S T K nebloka ?  
<fieldset> ... </fieldset> grupo de formularaĵoj S T K - ?  
<optgroup> ... </optgroup> grupo de elektolisteroj S T K - ?  
<legend> ... </legend> titolo de formulargrupo S T K - ?  
<isindex /> unulinia teksteniga regilo T K bloka Noto
Programetaj elementoj
<script> ... </script> programeto S T K - ?  
<noscript> ... </noscript> senprogrameta alternativo S T K bloka -  

Notoj

 • Oni distingas inter blokaj kaj neblokaj elementoj. Klarigon pri la distingo, vi povas trovi en la kurso Kiel fari TTT-paĝojn. Por iuj elementoj tiu distingo estas tamen sensenca aŭ maltrafa. Ili havas la indikon “-” en la tabelo. La elementoj ins kaj del estas specialaj: Ili estas blokaj aŭ neblokaj laŭ la kunteksto.
 • <meta />-elementoj troviĝas ene de <head>, kaj povas enhavi tre diversspecajn krominformojn pri la dokumento. Ekz. oni povas per <meta /> indiki la signokodon de la dokumento, sed la uzoj estas tre diversaj.
 • <style>-elementoj troviĝas ene de <head>, kaj enhavas stilfoliajn regulojn pri prezentado de la dokumento. Oni povas ankaŭ referenci al ekstera stilfolio (en aparta dosiero), sed tion oni faras per <link />-elemento.
 • <del> kaj <ins> estas malofte uzataj. Ili esprimas, ke la koncerna dokumentoparto estas respektive forigita (<del>) aŭ enmetita (<ins>), kompare kun alia versio de la dokumento. La prezentomanieroj povas multe varii, kaj ne ĉiuj legiloj subtenas tiujn ĉi elementojn. Kiam del-elemento aŭ ins-elemento troviĝas ene de elemento (ekz p), kiu nur povas enhavi neblokajn elementojn, tiam ĝi mem estas nebloka (kaj do ne povas enhavi aliajn blokajn elementojn), sed kiam del-elemento aŭ ins-elemento enhavas aliajn blokajn elementojn, tiam ĝi estas mem bloka.
 • <center> kaj <u> signifas respektive centrigitan kaj substrekitan tekston. Anstataŭe prefere uzu stilfoliajn indikojn pri prezenta stilo. En strikta XHTML kaj XHTML Baza nek <center> nek <u> ekzistas.
 • <bdo> esceptas tekstoparton de la normale uzendaj tekstodirektaj reguloj por diversaj skribosistemoj. Por ĝuste uzi <bdo> necesas zorge informiĝi pri la kompleksega temo de diversdirekta teksto en mikslingvaj dokumentoj. Oni krome atentu, ke nur tre modernaj legiloj kapablas ĝuste prezenti tiajn dokumentojn.
 • <s> kaj <strike> havas ambaŭ la saman intencitan signifon, trastrekita teksto. <s> estas malpli bone subtenata de legiloj. Anstataŭ tiuj du elementoj oni ĉiuokaze prefere uzu stilfoliajn indikojn pri prezenta stilo. En strikta XHTML kaj XHTML Baza nek <s> nek <strike> ekzistas.
 • <font> kaj <basefont /> indikas uzadon de certaj tiparoj kaj tipargrandoj. Anstataŭe prefere uzu stilfoliojn por tiu celo. En strikta XHTML kaj XHTML Baza nek <font> nek <basefont /> ekzistas.
 • <applet> enmetas Javan programon en la dokumenton. La oficiala intenco estas, ke oni anstataŭe uzu <object>, per kiu eblas endokumentigi ne nur Javajn programojn, sed ĉiaspecajn specialajn objektojn. Tamen <object> ne estas tre bone subtenata, kaj tial <applet> ankoraŭ estas la normala maniero endokumentigi Javajn programojn. Montriĝis, ke <applet> ne malaperos el XHTML 1.1 (la sekvonta versio de XHTML), sed restos kiel aparta modulo apud <object>. Sed en strikta XHTML kaj XHTML Baza <applet> ne ekzistas.
 • <dir> kaj <menu> estas praktike eluziĝintaj. Ili estis origine kreitaj por certaj specoj de listoj. En la praktiko ambaŭ prezentiĝas ekzakte same kiel <ul>, kaj estas forte rekomenadate uzi anstataŭe ĉiam nur <ul>. En strikta XHTML kaj XHTML Baza nek <dir> nek <menu> ekzistas.
 • <isindex /> kreas unulinian tekstenmetan regilon. Anstataŭe uzu <input>. En strikta XHTML kaj XHTML Baza <isindex /> ne ekzistas.